Giải Pháp Phần Mềm PLM Chuyên Cho Ngành Thời Trang

Đổi mới và tăng tốc độ đưa sản phẩm ra thị trường bằng cách cải thiện quá trình phát triển sản phẩm, sản xuất và hợp tác với Nhà Cung Cấp

Giải Pháp Phần Mềm PLM Chuyên Cho Ngành Thời Trang

Một nền tảng quản lý DUY NHẤT từ Thiết Kế cho đến

Sản Xuất

Lập Kế Hoạch

  • Hãy trực quan hóa bộ sưu tập của bạn

  • Lên kế hoạch cho những sản phẩm phù hợp với mức giá phù hợp

  • Đạt được sự kết hợp sản phẩm hoàn hảo để đạt được mục tiêu và tối đa hóa lợi nhuận

Lập Kế Hoạch
Mẫu Thiết Kế

Mẫu Thiết Kế

  • Tạo ra những mẫu thiết kế tốt hơn bằng cách tăng cường khả năng cộng tác trong đội ngũ thiết kế

  • Thúc đẩy đội ngũ thiết kế sáng tạo ra các mẫu sản phẩm mới và khả năng thiết kế sản phẩm nhanh chóng và thông minh hơn

  • Tích hợp các phần mềm thiết kế dễ dàng