Giải pháp WFX QA Application: Cho Ngành May Mặc - Da Giày - Nội Thất

Đơn giản hóa quy trình kiểm tra chất lượng QC dành cho Doanh Nghiệp. Giải pháp này cho phép xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dựa trên các tiêu chuẩn AQL hiện được áp dụng trong ngành may mặc.

Giải pháp WFX QA Application: Cho Ngành May Mặc - Da Giày - Nội Thất

Kiểm Tra Chất Lượng linh hoạt và nhanh chóng thông qua ứng Dụng WFX QA Application trên máy tính bảng

WFX QA Application là một giải pháp tiên tiến giúp các doanh nghiệp trong ngành may mặc, đặc biệt là bộ phận Kiểm Tra Chất Lượng (QC), có thể quản lý, theo dõi và thực hiện các yêu cầu đánh giá chất lượng cho sản phẩm cuối cùng và bán thành phẩm ở mỗi giai đoạn sản xuất khác nhau. Đồng thời, ứng dụng này cho phép xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dựa trên tiêu chuẩn AQL được áp dụng trong ngành may mặc.

Thực hiện kiểm tra QC dễ dàng qua ứng dụng trên máy tính bảng

  • WFX QA Application là một ứng dụng dành riêng cho máy tính bảng (iPad và Android) mà người dùng có thể cài đặt trực tiếp.

  • Nhờ đó, nhóm QA có thể thực hiện việc đánh giá chất lượng trực tiếp tại các nhà máy mà không cần mang theo các tài liệu giấy tờ truyền thống.

Thực hiện kiểm tra QC dễ dàng qua ứng dụng trên máy tính bảng