Tối Ưu Hóa Quy Trình Sản Xuất Cho Doanh Nghiệp Dệt May Với Giải Pháp Nhà Máy Thông Minh

WFX Smart Factory giúp Doanh Nghiệp gia tăng hiệu quả Sản Xuất, cải thiện chất lượng Sản Phẩm, và định hướng đúng đắn cho hoạt động Sản Xuất của Doanh Nghiệp

Tối Ưu Hóa Quy Trình Sản Xuất Cho Doanh Nghiệp Dệt May Với Giải Pháp Nhà Máy Thông Minh

Tối Ưu Hóa Quy Trình Sản Xuất Cho Doanh Nghiệp

Ngành May

Lập Kế Hoạch Sản Xuất

  • Cho phép thiết lập kế hoạch sản xuất chi tiết từng công đoạn thông qua Template Mẫu bằng Excel

  • Hỗ trợ việc lập kế hoạch cho nhiều công đoạn, chuyền sản xuất cùng một lúc

  • Có thể dễ dàng upload kế hoạch sản xuất lên hệ thống thông qua file Excel

  • Hỗ trợ upload bảng OB (nhiệm vụ sản xuất) với chỉ tiêu hàng ngày theo từng công đoạn sản xuất, giúp quản lý sản xuất dễ dàng theo dõi và đạt được mục tiêu sản xuất hàng ngày

Lập Kế Hoạch Sản Xuất
Thực hiện Sản Xuất

Thực hiện Sản Xuất

  • Nhập sản lượng sản xuất thực tế theo thời gian thực cho từng quy trình sản xuất

  • Hỗ trợ quét mã vạch Barcodes/QR thông qua điện thoại thông minh cho từng công nhân trên chuyền sản xuất

  • Ứng dụng với giao diện cảm ứng ngay trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng giúp cho người dùng dễ dàng thao tác nhập

  • Khả năng xử lý ghi nhận sản lượng với số lượng nhiều trong cùng một lúc