Giải Pháp WFX Virtual Showroom: Phương Thức Bán Hàng B2B Tương Lai

WFX Virtual Showroom là một giải pháp sáng tạo giúp các doanh nghiệp may mặc xây dựng và chia sẻ trực tuyến các bộ sưu tập thời trang, tạo ra trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng và thúc đẩy doanh số bán hàng

Giải Pháp WFX Virtual Showroom: Phương Thức Bán Hàng B2B Tương Lai

Xu hướng tương lai của hình thức BÁN HÀNG B2B dành cho

Doanh Nghiệp Ngành Thời Trang

Thể hiện sản phẩm bằng hình ảnh 3D và 2D

  • Giải pháp này cho phép phối hợp với đội ngũ Thiết Kế để tạo ra các bộ sưu tập thời trang đa dạng theo Mùa hoặc theo đối tượng Khách hàng khác nhau

  • Dễ dàng tích hợp với các phần mềm thiết kế thiết lập và trình diễn bộ sưu tập dưới dạng hình ảnh 3D và 2D

Thể hiện sản phẩm bằng hình ảnh 3D và 2D
Xây dựng Showroom Ảo

Xây dựng Showroom Ảo

  • Sử dụng bộ mẫu Template được thiết kế sẵn đẹp mắt để có thể thiết lập nhanh chóng các Showroom Ảo theo nhu cầu của Doanh Nghiệp

  • Dễ dàng tùy chỉnh bổ sung thông tin chi tiết về Sản phẩm mà Doanh Nghiệp muốn chia sẻ với khách hàng của mình