World Fashion Exchange Việt Nam

Dự Án Triển Khai

Tham khảo một số dự án tiêu biểu mà WFX đã triển khai thành công cho các Khách Hàng trên toàn Thế Giới

WFX trên 20+ năm kinh nghiệm giải pháp ngành May Mặc
Phong Phú International PPJ triển khai WFX ERP
Phong Phú International PPJ triển khai WFX ERP

Công ty PPJ đã thực hiện chuyển đổi số cho 25 Nhà Máy Sản Xuất với Giải pháp WFX như thế nào?

Trước khi PPJ áp dụng nền tảng WFX, họ phải đối mặt với những thách thức lớn trong việc quản lý hàng tồn kho và quản trị sản xuất của nhiều công ty con khác nhau. Quy trình sản xuất của PPJ có sự liên kết giữa các công ty con với nhau và nguồn đơn đặt hàng CM từ Khách hàng được tập trung từ công ty Mẹ. Điều này làm cho việc lưu chuyển Nguyên phụ liệu giữa các nhà máy và quy trình sản xuất WIP vô cùng phức tạp do sự khác biệt trong việc tuân thủ và quy trình làm việc.

Dệt May Thành Công triển khai WFX ERP
Dệt May Thành Công triển khai WFX ERP

Công Ty CP Dệt May Thành Công Và World Fashion Exchange Ký Kết Hợp Đồng ERP

Để bắt kịp và thích ứng với xu hướng chuyển đổi số và chuẩn hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng trong và ngoài nước, tạo lợi thế cạnh tranh đối với các doanh nghiệp cùng ngành, hướng tới phát triển bền vững, nhận thấy tầm quan trọng và cần thiết của giải pháp ERP trong quản lý và điều hành doanh nghiệp. Sau thời gian nghiên cứu và làm việc, Công ty Cổ phần Dệt May Đầu Tư Thương Mại Thành Công đã chọn đối tác WORLD FASHION EXCHANGE (WFX) để triển khai hệ thống ERP nhằm đưa Thành Công vươn lên tầm cao mới.